Персонализирана Методологија

За постигнување на нашите стандарди за квалитет ги поседуваме најсовремените алатки и ресурси со цел да се пронајде вистинското совпаѓање меѓу Вашите барања за работното место и компетенциите на кандидатите. Регрутацијата на клучни лидери за Вашата организација има потреба од длабинска HR анализа и темелна проценка на личноста, познавањата и вештините на секој кандидат. Ја исполнуваме оваа обврска преку нашата персонализирана методологија базирана на:

  • Длабински интервјуа за компетенции
  • Социометриски алатки
  • Психометриски тестови и прашалници
  • Алатки за проценка на ефикасност
  • 360° повратна информација
  • Прашалници за мерење на организациски параметри

Пет Чекори на Селекција

Во Профил ние слушаме и работиме постојано со Вас за развивање ефективно работно партнерство и за да бидеме сигурни во разбирањето на Вашите потреби, стратешки објективи и потреби во барањето. Го нудиме нашето искуство и знаење за секој кандидат и нудиме персонализирани аналитички истражувања, обезбедувајќи висока ефективност во процесот на регрутација.

Дефинираме

– Приоритети
– Состанок за запознавање со клиентот и дефинирање на бизнис потребите
– Брифинг за клиентот, работната позиција, таргетираните очекувања – дефинирање на описот на профилот на кандидатот

Наоѓаме

Соодветни кандидати:
– Директно на пазарот (Headhunting)
– Датабазата со кандидати на Профил (преку 50,000 кандидати)
– Огласување (според позицијата и потребите на клиентот)

Проверуваме

-Дали потенцијалните кандидати ги поседуваат потребите компетенции:
– Длабински интервјуа за компетенции
– Психометриски прашалници и тестови
– Проверка на референци

Обезбедуваме

– Најсоодветните и најмотивираните кандидати:
– Извештај (кариерен пат, личносни карактеристики, потврда на компетенции)

Проследуваме

– Го следиме договорот помеѓу клиентот и избраниот кандидат
– Ги следиме клиентот и кандидатот во првите неколку месеци  на вработување

Црвена вода 4/2

1000 Скопје

Македонија

телефон: + 389  2 3120 968

факс: + 389  2 3110 968

E-mail: info@profil-group.com.mk